Millaisia eväitä luokanopettajakoulutus on tarjonnut vastasaapuneiden opetukseen?
Maija Jonkka ja Silja Rajamäki