Dosentti Heta Gylling: Onko ihminen erityinen?
Professori Kai Kaila: Milloin ihmisestä tulee yksilö?
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen