Live broadcast
5.12.2018 14:00 - 16:00

14.15
Antti Kauppinen, Käytännöllinen filosofia: Onnellisuus pintaa syvemmältä

14.45
Anne Kouvonen, Sosiaalipolitiikka: Sosioekonomiset terveyserot elämänkaaren eri vaiheissa