Terhi Ainiala & Väinö Syrjälä - Namn och identitet - från Solf till Stadi