Professori Hanna Snellman: Suomalaisten matkassa

Professori Antti Karisto: Suomalaiseläkeläiset etelässä

Professori Inga Jasinskaja: Suomen uudet suomalaiset