TVT-ajokortti koostuu viidestä eri osiosta. Osioiden rakenne ja oppimistavoitteet käyvät ilmi alla olevista listasta.

1 Tietokoneen käytön perusteet
Oppimistavoitteet: osaat käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitset tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi selviydyt yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitset Internetin perusteet ja tunnet verkkoetiketin perusteet.

osio_1.jpg

 

 • Tietokoneen toimintaperiaate
 • Tiedostot ja hakemistot
 • Tietokoneohjelmat
 • Internet ja WWW
 • Sähköposti
 • Tulostaminen

2 Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö
Oppimistavoitteet: osaat käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi tiedät, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla  voit edistää opiskeluasi.

osio_2.jpg

 • Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset
 • Tietotekniset järjestelmät
 • Tietotekniikkatilat ja -palvelut
 • Sähköposti Helsingin yliopistossa
 • Opintojen suunnittelu - WebOodi ja Flamma
 • Opiskelu verkossa

3 Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
Oppimistavoitteet: osaat valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävääsi varten ja hallitset ko. työvälineen peruskäytön. Osaat lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

osio_3.jpg

 • Yleisimmät tiedon esittämistyypit
 • Tekstinkäsittely
 • Taulukkolaskenta
 • Diaesitykset
 • Tiedonsiirto ohjelmien välillä

4 Tiedonhankinta
Oppimistavoitteet: osaat käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Tunnet erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voit tehostaa työskentelyäsi. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat sinulle tutuiksi.

osio_4.jpg

 • Tiedonhankinnan suunnittelu
 • Aineiston etsiminen HELKA-kirjastoista
 • Tiedonhaku tietystä aiheesta
 • Löydetyn tiedon käyttö ja arviointi

5 Tietoturva ja tietosuoja
Oppimistavoitteet: ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi ja muun toimintasi kannalta. Lisäksi osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi valintojen kautta.

osio_5.jpg

 • Tietoturvan ja tietosuojan perusteet
 • Suojautuminen uhkatekijöiltä