TVT-ajokortti (3 op) on kaikille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille yhteinen opintojakso. Opintojaksolla halutaan varmistaa, että aloittavilla opiskelijoilla on riittävät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojensa suorittamista varten. Tämän sivun linkeistä pääset siirtymään oppimateriaaliin, opintojakson tavoitteisiin, opetustietoihin ja kurssin palautekoosteisiin.