Viral Zoonoses Research Unit

Uusien pa­to­gee­nien met­säs­tys

Monitieteinen zoonoosivirologian tutkimusyksikkö toimii Professori Olli Vapalahden alaisena. Tutkimuksemme keskittyy uusiin ja uhkaaviin infektioihin - erityisesti zoonoosiviruksiin, mukaanlukien arbovirukset. Tutkimme niiden evoluutiota, epidemiologiaa, diagnostiikkaa, ekologiaa ja isäntä-virus -vuorovakutuksia, molekyylitasolta väestötasoon. Viime kuukausina olemme erityisesti keskittyneet SARS-koronavirus-2: ja COVID-19 -tutkimukseen.