Puiden istutusta KEMUT-hankkeessa / KEMUT project team plants fruit trees

Hedelmäpuita Eko-Viikkiin / Sustainability transformation project team plants fruit trees in Eco-Viikki

Briefly in English: Resident’s choices relating to food, energy consumption and mobility play an important part in the sustainability transformation of cities. Residents are important also to the sustainability transformation research. This was the case with our project the Urban Sustainability Transformations - Examining the Eco-Viikki residential area. To heartily thank the residents of Eco-Viikki for giving energy and water consumption data for research use, the project and the Helsinki City Executive Office gave them fruit trees.

 

Suomeksi: Kestävyys on nykyään keskiössä kun puhutaan kaupungeista niin Suomessa kuin globaalistikin. Kaupunkilaisilla itsellään on suuri rooli, kun puhutaan kestävistä valinnoista kaupungeissa. Usein kaupunkilaisten omat valinnat ruokaan, energiankulutukseen ja liikkumiseen liittyen vaikuttavat paljonkin siihen pystytäänkö asumisen jalanjälkeä pienentämään.

Kaupunkilaiset ovat usein myös tärkeässä roolissa kun tehdään asiaan liittyvää tutkimusta. Näin on ollut myös Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkimushankkeessa Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT), mikä on pureutunut kestävyysmuutoksen tutkimiseen Helsingin Eko-Viikissä.

KEMUT-hankkeessa asukkaat ovat osallistuneet tutkimukseen monin tavoin. Hankkeessa on hyödynnetty osallistuneiden taloyhtiöiden energian- ja vedenkulutustietoja, jotka on saatu käyttöön yhteistyössä HELEN Oy:n kanssa, ja asukkaat ovat osallistuneet työpajaan ja internetkyselyyn, joissa pohdittiin syitä kulutustuloksille. Tämän lisäksi useat asukkaat osallistuivat vapaaehtoisesti haastatteluihin, joissa käytiin läpi heidän kiintymistään Eko-Viikkiin, sekä arjen kulutusvalintoja.

Kiitoksena osallistumisesta Helsingin Kaupunginkanslia ja KEMUT-hanke ovat hankkineet hedelmäpuita taloyhtiöille, jotka ovat antaneet suostumuksensa energian- ja vedenkulutustietojen käyttöä koskevaan dataan. Kuvassa omenapuuta istutetaan Eko-Viikkiin. Satoa toivottavasti saadaan lähitulevaisuudessa.