Juha Huiskonen nimitetty Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtajaksi

Huiskonen aloittaa tehtävässä syyskuussa ja jatkaa tehtävän ohessa rakennebiologian tutkimustaan.

Apulaisprofessori Juha Huiskonen on nimitetty Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtajaksi. Hänen viisivuotiskautensa alkaa 1. syyskuuta.

– Sekä hakukomitea että kansainvälinen tieteellinen neuvostomme olivat yksimielisiä, että Huiskonen oli pätevin ja parhaiten tähän tehtävään sopiva hakija. Huiskosen kansainvälinen työkokemus Oxfordin yliopistosta, motivaatio, sekä selkeä ja kunnianhimoinen visio instituutin kehittämiseksi sijoittivat hänet kärkeen usean erinomaisen hakijan joukossa. Päätökseen vaikuttivat myös Huiskosen tutkimusansiot rakennebiologiassa, joka on yksi instituutin avainaloista, sanoo professori Olli Silvennoinen, Helsinki Institute of Life Science HiLIFE johtaja ja Biotekniikan instituutin edellinen johtaja.

Kansainvälisessä haussa korostettiin hakijoiden visiota instituutin tulevaisuudeksi ja näyttöjä innovatiivisesta tutkimuksesta. Paikkaa haki yhteensä seitsemän hakijaa.

– Vuosien saatossa Biotekniikan instituutilla on ollut merkittävä vaikutus elämätieteissä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttamisessa. Instituutti on edelleen yksi Suomen dynaamisimmista ja menestyksekkäimmistä tutkimuslaitoksista. Tutkimuksen laatu ja uudistuminen varmennetaan rekrytoimalla uusia tutkimusryhmien johtajia avoimissa kansainvälisissä hauissa ja hyödyntämällä kansainvälisen tieteellisen neuvottelukunnan suorittamia säännöllisiä arviointeja, Huiskonen kertoo.

Tutkimustieto eri biologisista systeemeistä – viruksista ja bakteereista koivuun, norppiin ja ihmiseen – on yhteiskunnalle erittäin arvokasta. Kaikissa elollisissa olioissa tapahtuvien biologisten perusmekanismien ymmärtäminen auttaa meitä hoitamaan sairauksia ja paremmin suojelemaan ympäristöämme, uskoo Huiskonen.

– Tutkimus voi johtaa sovelluksiin, joita olisi voinut olla vaikea edes kuvitella alkuperäistä tutkimuskysymystä muotoiltaessa. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaati ketteryyttä ja tavoitteenamme on luoda ympäristö, joka tukee entistä paremmin tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä, hän sanoo.

Huiskonen väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta 2006. Vuosina 2007–2009 hän työskenteli Münchenin Max Planck biokemian instituutissa ja vuodesta 2010 eteenpäin Oxfordin yliopistossa. Huiskonen rekrytoitiin HiLIFE-instituuttiin ja Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan vakinaistamisen urapolulle toisen kauden apulaisprofessoriksi 2017. Hän on myös toiminut varajohtajana HiLIFE:ssa.

Biotekniikan instituutti on HILIFE:en kuuluva yksikkö. Instituuttiin kuuluu 37 tutkimusryhmää, jotka muodostavat kolme tutkimusohjelmaa: solu- ja kudosdynamiikka, genomiikka ja evoluutiobiologia sekä rakenne- ja kvantitatiivinen biologia. Ryhmien tutkimus ja laitteistot ovat kansainvälistä huipputasoa ja niiden tutkimusta sovelletaan yhteiskunnan hyväksi.

Listätietoa:

Johtaja Olli Silvennoinen

Puhelin: +358 50 359 5740

olli.j.silvennoinen@helsinki.fi

Apulaisprofessori (toinen kausi)

Juha Huiskonen

Puhelin: +358 50 318 3918

juha.huiskonen@helsinki.fi

Twitter: @JuhaHuiskonen