Suomen Akatemia myöntää neljän vuoden rahoituksen tutkimukseen nuorten lumoutumisesta teknologisoituneessa kaupunkitilassa

Apulaisprofessori Noora Pyyry sai rahoituksen Suomen Akatemialta nelivuotiseen hankkeeseen "Lumoutuminen nuorten teknologisoituneessa kaupunkitilassa: kohtaamisia, erontekoja ja politiikan mahdollisuuksia post-sosiaalisessa kaupungissa"

Hanke tuottaa teoreettisia avauksia kiihtyneen teknologisaation vaikutuksista politiikan kehkeytymiseen nuorten urbaaneissa kohtaamisissa. Käsitteellistä kehitystyötä tehdään tiedettä ja taidetta yhdistelevän osallistavan tutkimuksen menetelmin testaamalla lumoutumisen mahdollisuuksia kaupunkitilassa. Hetki eroaa olennaisesti viihteen tuottamasta hurmiosta: tapahtuman affektiivinen voima nyrjäyttää hetkellisesti paikoiltaan maailmaa rakentavat suhteet. Lumoutuminen tuo mukanaan vahvan tunteen siitä, että asiat voisivat olla perustavanlaatuisesti toisin: se avaa tilaa politiikalle. Nykynuoret elävät post-sosiaalisen kaupungin maantiedettä, jossa tekniset laitteet ottavat osaa kohtaamisten kehkeytymiseen. Tämä ihmiskehojen ja teknologian sommitelma on mullistanut sen, miten nuorten toimijuus kaupungissa rakentuu. Tutkimus kysyy: “Jättävätkö kaupallisten käyttöliittymien ruokkima tempo ja jatkuva uteliaisuus tilaa politiikalle eli lumoutumisessa keskeiselle ‘epäröinnin hetkelle’?”