Raportti: Neljä skenaariota Suomen aluekehityksen suunnasta vuonna 2040

Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista.

Suomi kiinnittyy globaaliin talouteen. Huomio on kohdistettu erityisesti aluekehityksen ja -rakenteen kokonaiskuvaan.

Raportin ovat laatineet tutkijat Markku Sotarauta, Teemu Makkonen, Sami Moisio ja Heli Kurikka. Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää raporttia Suomen aluekehitysstrategian laadinnassa. Skenaarioiden on tarkoitus toimia keskustelun ja arvovalintojen pohjana. Raportissa todetaan, että yksikään skenaarioista ei tule toteutumaan sellaisenaan, vaan tulevaisuus muotoutuu skenaarioiden kudelmana.

Linkki raporttiin: Suomen aluekehityksen skenaariot 2040