Tutkittaville

Täältä voitte löytää lisätietoa ja ohjeita rasvamaksatutkimuksiin osallistumisesta.
Mitä tutkimme nyt?

Tutkimme tällä hetkellä mm. ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin periytyvyyttä. Käynnissä on myös muita tutkimuksia esimerkiksi lihavuusleikkaukseen meneville potilaille. Käytössämme on uusimmat tutkimusmenetelmät maksan tilan selvittämiseksi. 

Tutkimuksista vastaa Helsingin yliopiston sisätautiopin professori Hannele Yki-Järvinen.

Tutkijalääkäreinä toimivat Noora Ahlholm ja Kimmo Porthan.

Oletko halukas osallistumaan?

 

Tällä hetkellä ei-alkoholiperäisen rasvamaksan taudin periytyvyyttä käsittelevän tutkimuksemme verrokkiryhmä on täynnä.

Meneillään on myös tutkimuksia mm. lihavuusleikkaukseen meneville potilaille. Jos olet menossa lihavuusleikkaukseen ja haluaisit osallistua tutkimukseemme ota yhteyttä tutkimushoitajiimme, kerromme mielellämme lisää!

Tutkimushoitaja Päivi Ihamuotila puh. 050 427 2271
sähköposti: ext-paivi.ihamuotila@hus.fi

Tutkimushoitaja Aila Karioja-Kallio puh. 050 433 5154
sähköposti: ext-aila.karioja-kallio@hus.fi

Tutkimuksesta ei makseta rahallista korvausta. Kohtuulliset matkakulut korvataan. Samoin majoituskulut kauempaa tuleville.  Kaikki tutkimukset ovat tutkittavalle maksuttomia. Tutkittava saa tutkimuksen myötä kattavasti tietoa maksansa sekä muun elimistönsä terveydentilasta.

Mitä tutkimuskäynnillä tapahtuu?

Tutkimukseen sisältyy 2 käyntiä.  Ensimmäinen käynti on tutkimusyksikössämme Biomedicumissa Meilahdessa (Biomedicum 2U, Tukholmankatu 8). Ensimmäisen käynnin aikana tutkittavaa haastatellaan, hänelle tehdään erilaisia mittauksia (mm. kehonkoostumusmittaus), otetaan verikokeita (mm. verenkuva, maksa-arvot, kolesteroli-ja sokeriarvot, rauta-arvot) sekä tehdään maksan jäykkyystutkimus ultraääniperusteisella Fibroscan-laitteella. Jäykkyytutkimus tehdään ihon päältä ja se on kivuton.

Toisella käynnillä tutkittavalle tehdään maksan magneettikuvaus. Kuvauksen yhteydessä tehdään maksan jäykkyys-tutkimus magneettielastografia-menetelmällä sekä mitataan maksan rasvapitoisuus. Kuvaus tapahtuu Synlab-kuvantamisyksikössä Kampissa Helsingissä (Fredrikinkatu 48).

Tutkittava saa kaikista tehdyistä tutkimuksista kirjallisen vastauskoosteen.

Ohjeita tutkimukseen tuleville

Ensimmäistä tutkimuskäyntiä varten tutkittavan tulisi syömättä ja juomatta muuta kuin vettä vähintään 10 tuntia. Toista tutkimuskäyntiä varten tutkittavan tulee olla syömättä ja juomatta muuta kuin vettä vähintään 4 tuntia.  Myös tupakointia ja raskasta liikuntaa suositellaan välttämään ennen käyntejä.

Ensimmäinen tutkimuskäynti kestää n. 1-2,5 tuntia ja kuvantamiskäynti n. 1 tunnin.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää osallistumisensa syystä riippumatta, milloin vain.

Yhteystiedot

Tutkimushoitajat
Päivi Ihamuotila puh. 050-4272271
Aila Karioja-Kallio puh. 050-4335154

Sähköposti: kliininentutkimus@hus.fi

HUS Kliininen tutkimus
Biomedicum 2U, Tukholmankatu 8
00290 Helsinki