Julkinen asiantuntijuus ja tutkijan sananvapaus
Tässä esitellään osahanke Tutkijan asiantuntijuus ja tutkijan sanavapaus.
Tutkimus

Tutkijoiden sananvapautta on koeteltu ja uhattu viime vuosina useissa maissa. Selvimmin tämä näkyy maissa, joissa demokraattisesti valitut pääministerit ovat muuttaneet hallintoa autoritaariseen suuntaan, esimerkiksi Turkissa ja Unkarissa. Ongelma on kuitenkin tuttu myös ns. perinteisissä läntisissä demokratioissa. Yksi tärkeimmistä esimerkeistä tässä suhteessa on Kanada vuosina 2006–2015. Siellä valtiollisissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät ympäristötutkijat joutuivat sensuurin kohteeksi.

Samanlaiset huolet nousivat esiin Yhdysvalloissa presidentti Trumpin aloittaessa virkakautensa. Tälläkin kertaa kyse oli erityisesti ympäristöhallintoon ja – tutkimukseen suunnitelluista leikkauksista ja uudelleenjärjestelyistä. Tämä oli yksi keväällä 2017 järjestetyn tiedemarssin liikkeelle panevista voimista.

Ongelma on noussut esiin myös Suomessa. Tunnetuin lienee VTT:n tapaus vuodelta 2010. VTT:n johto kielsi tutkijoitaan esiintymästä julkisuudessa tavalla, joka on ristiriidassa organisaation virallisen linjan kanssa. Kiistan ytimessä olivat yksittäisten VTT:n tutkijoiden esittämät kommentit ydinvoimasta ja turvetuotannosta. Eduskunnan oikeusasiamies otti kiistan tutkittavakseen ja antoi VTT:lle huomautuksen tutkijoiden sananvapauden loukkaamisesta.

Politiikan ylätasolta tai organisaation johdosta suuntauvan kontrollin lisäksi myös ”alhaalta päin” suuntautuu uusia paineita tutkijan sananvapautta kohtaan. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (2015 ja 2017) kyselyjen mukaan tutkijat kokevat saavansa aiempaa enemmän häiritsevää palautetta julkisesta esiintymisestään. Vähättelevä ja henkilöön käyvä kommentointi on tyypillistä varsinkin sosiaalisen median kanavissa. Kyselyn mukaan tutkijat pelkäävät itsesensuurin lisääntyvän häiritsevän palautteen takia.

Tutkimus jakautuu kolmeen osaan.

  1. Työn taustaksi teemme kansainvälisen kartoituksen aihetta käsittelevästä tutkimuksesta sekä eri maissa viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtuneista tutkijoiden sananvapauden loukkauksista. Aihetta on tutkittu erittäin vähän, mutta sananvapauden ongelmat ovat nousseet yhä enemmän esille viime aikoina useissa maissa.
  2. Toisena tutkimusaineistona hyödynnämme Tiedonjulkaisemisen neuvottelukunnan vuosina 2015 ja 2017 keräämiä verkkokyselyjä tutkijoiden kokemasta häiritsevästä palautteesta. Kyselyissä nousi esiin erityisesti itsesensuurin uhka, kun tutkijat saavat julkisesta esiintymisestään jopa fyysiseen uhkaan viittaavaa palautetta.
  3. Tutkimuksen kolmantensa osana ovat erilaisissa tutkimusorganisaatioissa työskentelevien tutkijoiden haastattelut. Tutkimushaastattelujen kautta haemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisia sananvapauden rajoitteita tutkijat kokevat toimiessaan asiantuntijoina julkisuudessa? Onko tässä merkittäviä eroja erilaisissa tutkimusorganisaatioissa toimivien tutkijoiden välillä? Minkälaisia erityispiirteitä liittyy ympäristöaiheisiin tutkijoiden sananvapauden ja julkisen asiantuntijaroolin näkökulmasta?
Tutkijat

Tutkijan sananvapaus ja julkinen asiantuntijuus on Koneen Säätiön säätiön rahoittama tutkimushanke (2018–2020), jota johtaa Esa Väliverronen.

Esa Väliverronen on Helsingin yliopiston viestinnän professori. Hän on tutkinut laajasti tieteen julkisuutta, tieteen ja yhteiskunnan suhteita, asiantuntijuuden muutoksia ja ympäristöviestintää. Hän toimii myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnassa ja Tieteen tiedotus ry:ssä.

Sampsa Saikkonen työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjassaan hän on tutkinut asiantuntijuuden määrittelyä ja muutoksia erityisesti ravitsemuskeskustelussa.

Ajankohtaista

Esa Väliverronen & Kai Ekholm (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino 2020. (sisällysluettelo ja johdantoluku)

Esa Väliverronen. Sananvapauttaan käyttävä tutkija ei miellytä kaikkia. TJNK näkökulma. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, 26.5.2020.

Kulttuuriykkönen: Tutkija pelotellaan itsesensuuriin.  (Janne Hukkinen, Johanna Vuorelma ja Esa Väliverronen) Yle, radio 1, 12.5.2020.

Ykkösaamu: Sananvapaus tieteessä uhan alla. (Severi Hämäri ja Esa Väliverronen), Yle, radio 1, 14.5.2020)

Esa Väliverronen: Tieteen vapauden ja tutkijan sananvapaudet ongelmat yhä näkyvämpiä. Tieteessä tapahtuu 4/2019.

Keskustelu tieteen vapaudesta ja tutkijan sananvapaudesta Tieteen päivillä 11.1.2019. Mukana Esa Väliverronen, Kari Enqvist ja Oili-Helena Ylijoki.

Esa Väliverronen ja Ilari Hetemäki: Tieteen vapaus on tärkeä osaa demokratiaa (8.1.2019).

Esa Väliverronen: Tiedejulkisuuden ohituskaista. Mediayhteiskunta -blogissa (22.11.2018).

Haastattelu: Tiedekritiikki leviää somessa nopeasti – viekö mielipide voiton tutkimuksesta? Yliopisto (19.11.2018).

Esa Väliverronen: Tieteen vapaus ja Unkarin tie. Mediayhteiskunta -blogissa (14.8.2018).