Tutkimus

​​​
Lääkehoidon kohdemolekyylien tunnistus ja validointi

Vaikka markkinoilla olevien lääkkeiden kirjo on jo hämmentävän laaja, on vieläkin monia sairauksia joiden hoitoon ei ole pystytty kehittämään mitään parannuskeinoa. Vielä useampien sairauksien kohdalla käytössä olevat hoitokeinot eivät ole osoittautuneet optimaalisiksi. Siksi meidän tavoitteenamme on tunnistaa ja validoida uusia lääkehoidon kohdemolekyylejä. Tämä on ensimmäinen askel lääkekehityksessä, ja yhdessä toksikologisten ja farmakokineettisten tutkimusten kanssa muodostaa prekliinisen vaiheen.

Antiangiogeneettiset syöpälääkkeet

Tällä hetkellä keskitymme verisuonien muodostusta estävän (antiangiogeneettisen) syöpälääkkeen kehittämiseen. Tällainen lääke ei iske suoraan syöpäsoluja vastaan, vaan estää veren virtauksen kasvaimeen ("nälkiinnyttää syövän kuoliaaksi"). Miksi juuri antiangiogeneettiset syöpälääkkeet? Markkinoilla on tehokkaita verisuonten kasvua estäviä lääkkeitä (esim. Avastin™), mutta ne eivät ole niin hyviä kuin mitä ne voisivat olla.

EGF kasvutekijät ja VEGF reseptorit lääkehoidon kohdemolekyyleinä

Syövät ovat riippuvaisia verisuonen endoteelin kasvutekijöistä (VEGF, vascular endothelial growth factor): VEGFt saavat verisuonet kasvamaan ja näin tukevat kasvainta toimittamalla sille ravinteita ja happea. Olemassa on jo lääke, joka estää VEGF-A:ta (Avastin™) ja pidentää syöpäpotilaiden elinaikaa, mutta suurin osa kasvaimista kehittyy vastustuskykyisiksi tätä lääkettä kohtaan.

Vasta-aineet syöpälääkkeinä

Tutkimustulosten mukaan syöpäkasvainten vastustuskyky piilee niiden kyvyssä hyödyntää VEGF-C:tä VEGF-A:n sijaan, eikä markkinoilla ole yhtään lääkettä, joka kohdistuisi VEGF-C:hen. Tähän mennessä kukaan ei ole vielä pystynyt kehittämään lääkettä, joka olisi tehokas kaikkia VEGF-C:n muotoja vastaan. Meidän tavoitteena on kehittää biologinen lääke, joka hoitaisi tämän tehtävän. Tällainen lääke laajentaisi Avastinin™ tavoin meidän työkaluvalikoimaa syövän hoidossa ja parantaisi useiden potilaiden ennustetta.

Seuraa Michaelia Mastodonissa.