Food, health and wellbeing

Teema-alueella tutkitaan ruoan kulutuksen, syömisen ja terveydenhoidon käytäntöjä ja merkityksiä sekä erilaisia ruoka- ja terveyspoliittisia ilmiöitä. Tavoitteena on ymmärtää kuluttajien ruokaan ja terveyteen liittyvää toimintaa sekä käsityksiä, tarkastella yhteiskuntaelämän osa-alueita kuluttajien ja kulutuksen näkökulmasta sekä arvioida yhteiskunnan muutosten vaikutuksia kuluttajien asemaan ja toimintaan.

Lähestymistavat perustuvat kulutus- ja terveyssosiologiaan, tieteen- ja teknologiantutkimukseen sekä terveyshallintotieteeseen. Käytössä ovat sekä laadulliset että määrälliset menetelmät ja aineistoina erilaiset historialliset ja nykypäivää kuvaavat dokumentit ja tekstiaineistot, haastattelut ja ryhmäkeskustelut sekä kyselyt ja tilastoaineistot. Viime aikoina teema-alueella on tutkittu mm. ruoka- ja terveysaiheita käsittelevää asiantuntija- ja maallikkopuhetta, ruokaan ja terveyteen liittyviä ohjauskeinoja ja niitä koskevia kiistoja, painonhallinnan käytäntöjä ja merkityksiä, kestävää ja poliittista ruoan kulutusta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä elintarvikkeiden hintarakenteita.

Tällä hetkellä meneillään olevissa tutkimushankkeissa tarkastellaan edelläkävijäryhmiä ja kestävän syömisen käytäntöjä (POPRASUS-hanke) sekä ruoan kulutuksen rakenteita ja niihin liittyviä muutoksia (RUOMU-hanke) ja kehitetään uudenlaisia sosiaalisen median analyysiotteita käyttämällä esimerkkinä ruokaan ja syömiseen liittyviä uusia ilmiöitä (SSMA).

Tutkijoita
Mikko Jauho, Mari Niva, Essi Pöyry, Minna Kaarakainen, Nina Kahma

Hankkeita

 • Politics, practices and the transformative potential of sustainable diets (POPRASUS, funded by the Academy of Finland, begins September 2016), in collaboration with the University of Tampere and Finnish Environment Institute
  • PI: Piia Jallinoja, researchers: Mikko Jauho, Mari Niva
 • Changing structures and competition issues in the Finnish food markets  (Ruomu, 2016-2019)
  • PI: Mari Niva, researchers: Kristiina Aalto
 • Smarter Social Media Analytics (funded by Tekes, 2016-2018)
  • PI: Piia Jallinoja, researchers (at Faculty of Social Sciences): Mikko Jauho, Salla Laaksonen, Essi Pöyry, Mika Pantzar

Päättyneitä hankkeita

 • Fat in food, fat in bodies (FAT, funded by the Academy of Finland, 2012 – 2015), in collaboration with the Unversity of Jyväskylä and National Institute for Health and Welfare (THL)
 • Beans in Finnish dinner table (2012 – 2014, Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa, seepublications
 • Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa (2013 – 2016, Makeran rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa
 • Food in Nordic Everyday Life: A comparative survey of change and stability in eating patterns (2011 – 2015, funded by NOS-HS), in collaboration with the Unversities of Copenhagen and Gothenburg and SIFO (National Institute for Consumer Research, Oslo)

Valikoituja julkaisuja