Wealth, money, debt

Teema-alueella tutkitaan kotitalouksien taloudelliseen toimintaan liittyvien ilmiöiden vaikutuksia. Tutkimukset ovat liittyneet kotitalouksien velkaantumiseen, hintarakenteisiin, kohtuullisen kulutustason määrittämiseen ja kotitaloustuotannon arvottamiseen osana kansantaloutta. Tutkimusten tuloksilla vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon sekä suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen tutkimusalueella kehitettyjen menetelmien kautta (kotitalouksien satelliittitilinpito ja viitebudjetit).

Kuluttajien toimintaympäristöä muokkaavat digitalisaatio ja teknologiat leikkaavat läpi kuluttajien arjen toiminnan ja pitävät kuluttajan talouden tärkeänä tutkimusalueena. Tulevaisuuden tutkimusteemat liittyvät rahaan, maksamisen uusiin muotoihin, varallisuuden merkitykseen ja sisältöön sekä hinta- ja kustannusrakenteisiin. Digitaalisten ympäristöjen ja teknologioiden omaksumisesta johtuvia eriarvoisuuskysymyksiä tarkastellaan tulevassa viitebudjettien päivityksessä.

Frank Trentmann, Riitta Matilainen, Ella Lillqvist, Päivi Timonen, Ilja Kavonius, Kristiina Aalto, Anna-Riitta Lehtinen

Julkaisuja

  • Aalto, K (2015) The Finnish tax reduction for domestic costs: consumption patterns. In: The political economy of household services in Europe. Eds. N. Morel & C. Carbonnier. pp. 242–261. Palgrave Macmillan.
  • Aalto, K. & Varjonen, J. (2014). Differences in the rhythms of daily life between young childless couples and new parents. Family Science, 5:1, 11-19.
  • Lehtinen, Anna-Riitta osana raportin tehnyttä työryhmää:
  • Peura-Kapanen, L., Aalto, K., Lehtinen, A-R. & Järvinen, R. Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016.
  • Varjonen J, Aalto K (2013) Kotitalouksien palkaton tuotanto ja sen muutokset 2001–2009. Työselosteita ja esitelmiä 145. Kuluttajatutkimuskeskus. Helsinki.Linkki.