Ryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman, ELT, CVA (IVAS)

Anna työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä ja työskentelee potilaiden kanssa yhden päivän viikossa Yliopistollisen eläinsairaalan kipu- ja kuntoutusklinikalla. Muut päivät hän tutkii ja ohjaa tutkimusryhmäänsä. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat kivundiagnostisoiminen ja -hallinta eri muodossa, koiran raakaravinto sekä lisäravinteet.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Liisa Uusitalo, Postdoc-tutkija FT, ETM

Liisa on koulutukseltaan ravitsemustieteilijä ja väitellyt tohtoriksi epidemiologian alalta. Liisa on tutkinut ihmisaineistoissa ravinnon yhteyksiä tyypin 1 diabetekseen, sosiodemografisten tekijöiden yhteyksiä ruoankäyttöön sekä työskennellyt ravitsemuksellisen riskinarvioinnin parissa. DOGRISK-projektissa hän tutkii ruokinnan yhteyksiä sairauksien riskiin koirilla sekä ohjaa aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Sara Zaldivar-Lopez Post Doc researcher DVM. PhD

Sara uses integrative genomics for the identification of disease, disease-causing mutations or variations, and response to disease (e.g. resistance), using domestic animals as natural models of disease. She has been working as a postdoc already before both in the USA and in Spain and is presently also back in Cordoba, Spain as she has no funding from Finland.

Ingrid Hang, ELT

Ingrid on toiminut DOGRISK ryhmässä vuodesta 2015, jolloin hän sai 1 vuoden post doc rahoituksen Suomen Kulttuurirahastosta. Hän tutkii ulosteensiirtoa koirilla, joilla on kroonista ripulia tai atopiaa. Hän on iinnostunut koiran suolisto bakteereista, metabolomiikasta sekä suolistosairauksista koirilla. Tammikuussa 2015 hän puolusti väitöskirjansa Helsingin Yliopistolla, joka käsitteli dieetin vaikutusta koiran suolisto mikrobioottaan, bakteriaperäisiin metaboliititteihin sekä ruokintaperäisiin entsyymeihin.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Ranno Viitmaa, DVM, PhD

Ranno toimii päätoimisesti Eestissä, jossa hän sekä työskentelee yksityisellä pieneläinklinikalla että opettaa Tarton yliopistolla. Hänen väitöskirjansa oli nimeltään ”Idiopathic epilepsy in Finnish Spitz dogs. Epidemiological, clinical and diagnostic aspects” ja DOGRISK ryhmässä hän on jatkanut epilepsian tutkimista mutta eritoten ravinnon ja sairauden yhteyksillä.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Liisa Korkalo, ETM, tohtoriopiskelija

Liisa on valmistunut ravitsemustieteestä Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Hänen vahvuusalueitaan ovat ruoankäytön tutkimusmenetelmät ja epidemiologia. DOGRISK-hankkeessa hän on tällä hetkellä keskittynyt ruokintakyselyn validointiin.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Johanna Roine, MMM kotieläinjalostus, tohtoriopiskelija

Johanna on toiminut DOGRISK-ryhmässä vuodesta 2008. Hän on ollut mukana kahdessa nivelrikkokipua tutkivassa kliinisessä kokeessa sekä koirien virtsatietulehdustutkimuksessa. Johanna tutkii väitöskirjatyössään ravinnon vaikutuksia geenitoimintaan sekä metabolomiikkaan atooppisilla ja terveillä Staffordshirenbullterriereillä. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat eläinten perinnöllisyystiede, eläinten ravitsemus, metabolomiikka sekä erilaiset geenitoimintaan liittyvät laboratoriomenetelmät.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

 

Riitta Seppänen, ELL, tohtoriopiskelija

Riitta tutkii väitöskirjatyössään koirien atopiaa ja ruokinnan vaikutusta niihin. Hän suorittaa samaan aikaan Eurooppalaisen diplomaattikoulutuksen eläinten dermatologiassa. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat erityisesti pieneläinten ihosairauden diagnosointi ja hoitaminen.

Tutkijaprofiili (TUHAT)

Metabolomiikkaan erikoistunut Robin tekee ryhmälle aineenvaihduntatuotteiden analyyseja.

Tutkijaprofiili (TUHAT)