Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehtävä koiratutkimus sai merkittävän tutkimusrahoituksen

Amerikan Kennelliiton koirien terveyssäätiö Canine Health Foundation on myöntänyt 40.000 euron rahoituksen Yliopistollisessa eläinsairaalassa tehtävälle tutkimukselle, joka selvittää antibioottien käytön tarpeellisuutta koiran märkäkohtuleikkauksessa. Rahoitus myönnettiin tutkimustiimille, jossa on mukana pieneläinkirurgian tutkimusryhmä Softis ja kliinisen eläinlääketieteellisen mikrobiologian laboratorio YESLAB.

Tutkimusryhmät käynnistivät keväällä 2019 tutkimuksen, jonka tavoitteena on kyseenalaistaa rutiininomaista antibioottien käyttöä ja pyrkiä osoittamaan että koiran märkäkohtuleikkauksen jälkeinen antibioottikuuri on tarpeeton. Koiran kohtutulehdus on yleinen, usein henkeä uhkaava sairaus. Tehokkain hoito on kohdun- ja munasarjojen poistoleikkaus. Oppikirjoissa suositellaan, että leikkauksen jälkeen koiralle annetaan lisäksi myös antibioottikuuri. Tutkimuksia antibioottikuurin hyödystä ei kuitenkaan ole.

Märkäkohtuleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain erittäin paljon, joten myös leikkauksen jälkihoitoon annettujen antibioottikuurien lukumäärä on huomattava. Rutiininomaista antibioottien käyttöä tulee välttää, koska se voi lisätä bakteerien vastustuskykyä kyseisiä antibiootteja kohtaan. Jotta antibioottikuurin voi turvallisesti jättää antamatta, tarvitaan kliinisiä, sokkoutettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia antibioottien tarpeellisuudesta.

Rahoituksen saaminen oli erittäin iloinen uutinen koska hyvin toteutetut tutkimukset ovat erittäin kalliita ja aikaavieviä. ”On hienoa, että monipuolinen tiimimme sai tämän tunnustuksen ja olemme otettuja siitä, että suuri amerikkalainen kenneljärjestö arvostaa tutkimuksemme tavoitteita” sanoo post doc tutkija Sari Mölsä. Myös väitöskirjatyöntekijä Anna Ylhäinen on tyytyväinen rahoituksen saamisesta koska se mahdollistaa tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistämisen mielekkäällä tavalla.

Tutkimuksen suunnittelusta sekä  toteutuksesta vastaavat ELT Sari Mölsän ja ELL Anna Ylhäisen lisäksi ELT Thomas Grönthal, ELT Katariina Thomson, Dosentti Merja Rantala ja Professori Outi Vapaavuori.

Canine Health Foundation

YESLAB

Softis-tutkimusryhmä  


Lisätietoja antaa: