Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on

Suomen Akatemian rahoittamassa Merkitystä etsimässä -tutkimushankkeessa tunnistetaan ja testataan tapoja, joilla nuoret voivat löytää ja edistää merkityksellisyyttä omassa elämässään yhdistämällä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa toimintaan ja projekteihin paremman maailman puolesta.

Merkitystä etsimässä -tutkimushankkeessa kahdeksasluokkalaiset nuoret ovat työskennelleet Muutoslaboratoriossa itseään kiinnostavien, ja itselleen merkityksellisten projektien parissa.

Muutoslaboratoriossa työskenneltiin viidessä projektissa eri aiheiden parissa. "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on" -ryhmä halusi dokumenttielokuvan kautta tuoda esiin heille tärkeitä teemoja, kuten yhdenvertaisuus, kiusaaminen ja toisten hyväksyminen. Lukuvuoden 2020-21 aikana toteutetun projektin lopputuotos on ryhmän nimen mukainen dokumenttielokuva "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on".

Dokumentin sisällön ovat ideoineet ja suunnitelleet Hilma Kankkunen, Eemeli Kuusinen, Marie Mbella Bisong ja Amina Qasim. Dokumentin toteutus ja lopputuotos on dokumentaristi Pia Asikainen, Amazing Asku oy käsialaa. 

Dokumenttielokuva: "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on".