Merkitystä etsimässä

Suomen Akatemian rahoittamassa Merkitystä etsimässä -tutkimushankkeessa tunnistetaan ja testataan tapoja, joilla nuoret voivat löytää ja edistää merkityksellisyyttä omassa elämässään yhdistämällä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa toimintaan ja projekteihin paremman maailman puolesta.

Tutkimushankkeessa nuorilla on mahdollisuus yhdessä tutkijoiden kanssa ​ tarkastella nuorten eri maailmoja ja niissä liikkumista​, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä​ kehittää tapoja tukea nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

Tältä sivulta löydät nuorten hankkeen aikana tuottamia materiaaleja.

Tutkimushankkeen muut verkkosivut ovat englanninkielisiä.

Merkitystä etsimässä -tutkimushanke Pitäjänmäen koulussa

Merkitystä etsimässä -tutkimushankkeen ensimmäinen Muutoslaboratorio toteutettiin Pitäjänmäen peruskoulussa lukuvuonna 2020-21. Projektin päätöstilaisuudessa emeritusprofessori Yrjö Engeström kertoi puheessaan, mitä Muutoslaboratoriossa tehtiin ja mitä siitä opittiin. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat lukuvuoden aikana viisi projektia, joilla oli merkitystä heille itselleen ja paljon laajemmin. Esityksessä kuvataan, miten koulu voi virittää ja tukea tällaistä työskentelyä. 

Yrjö Engeströmin esitys: "Merkitystä etsimässä"

Pieni teko, iso maailma

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa "In search for significance" kahdeksasluokkalaiset nuoret ovat työskennelleet Muutoslaboratoriossa itseään kiinnostavien ja itselleen merkityksellisten projektien parissa. Muutoslaboratoriossa työskenneltiin viidessä eri projektissa eri aiheiden parissa. 

"Pieni teko, iso maailma" -projektissa toteutettiin opas, joka kuvaa nuorten omien esimerkkien ja tekstien avulla sitä,  miten sanat ja teot vaikuttavat toisiin ihmisiin. Oppaan kuvien ja tekstien pohjalta projektissa tuotettiin neljä erilaista julistetta, joihin on liitetty oppaasta esimerkkejä tekojen ja sanojen vaikutuksesta. "Pieni teko, iso maailma" -oppaan ja julisteiden tekijät, Rania Al-Mafrachi ja Riitu Kivisaari, ovat tuottaneet oppaan tekstit ja kuvat. Oppaan taitto ja visuaalinen ilme on tehty yhteistyössä graafikko Mika Launiksen kanssa. 

Opas ja julisteet: "Pieni teko, iso maailma"

Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa "In search for significance" kahdeksasluokkalaiset nuoret ovat työskennelleet Muutoslaboratoriossa itseään kiinnostavien ja itselleen merkityksellisten projektien parissa.   Muutoslaboratoriossa työskenneltiin viidessä eri projektissa eri aiheiden parissa. "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on" -ryhmä halusi dokumenttielokuvan kautta tuoda esiin heille tärkeitä teemoja, kuten yhdenvertaisuus, kiusaaminen ja toisten hyväksyminen. Lukuvuoden 2020-21 aikana toteutetun projektin lopputuotos on ryhmän nimen mukainen dokumenttielokuva "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on".   Dokumentin sisällön ovat ideoineet ja suunnitelleet Hilma KankkunenEemeli Kuusinen, Marie Mbella Bisong ja Amina Qasim. Dokumentin toteutus elokuvan muotoon on dokumentaristi Pia Asikainen, Amazing Asku oy käsialaa.   

Dokumenttielokuva: "Jokainen tulisi hyväksyä sellaisena kuin on."