Visuaalinen kulttuuri, taito ja taide
Tutkimme visuaalisen kulttuurin sekä taidon ja taiteen ilmiöitä kasvatuksessa, opetuksessa ja oppimisessa.

Lähestymme tätä kasvatuksen aluetta sekä yksittäisten oppiaineiden että integroivan pedagogiikan näkökulmista. Pohdimme visuaaliseen kulttuuriin, taitoon ja taiteeseen kytkeytyvän oppimisen erityisluonnetta kasvatuksen ja koulutuksen moninaisissa konteksteissa. Tutkijoina teemme yhteistyötä monissa kombinaatioissa soveltaen mm. laadullisen tutkimuksen, toimintatutkimuksen, kehittävän työntutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen metodologiaa. Ryhmään kuuluu tutkijoita kuvataiteen, käsityön, musiikin ja draaman alueilta.