Visuaalinen kulttuuri, taide ja taito

Tutkimme visuaalisen kulttuurin sekä taiteen ja taidon ilmiöitä kasvatuksessa, opetuksessa ja oppimisessa. Lähestymme tätä kasvatuksen aluetta sekä yksittäisten oppiaineiden että integroivan pedagogiikan näkökulmista. Pohdimme visuaaliseen kulttuuriin, taiteeseen ja taitoon kytkeytyvän oppimisen erityisluonnetta kasvatuksen ja koulutuksen moninaisissa konteksteissa. Tutkijoina teemme yhteistyötä monissa kombinaatioissa soveltaen mm. laadullisen tutkimuksen, toimintatutkimuksen, kehittävän työntutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen metodologiaa. Ryhmään kuuluu tutkijoita kuvataiteen, käsityön, musiikin ja draaman alueilta.