Taito, taide, kasvatus ja kulttuuri
Taito, taide, kasvatus ja kulttuuri -tutkimusryhmän tutkimus suuntautuu laaja-alaisesti kasvatustieteen, erityisesti taideaineiden ja niiden opettamisen ja oppimisen alueille.

Taito- ja taidekasvatus sisältää musiikin, kuvataiteen, liikunnan, tanssin, käsityön ja draamakasvatuksen didaktiikan sekä yleisen taito- ja taidekasvatuksen didaktiikan sekä muut näitä lähellä olevat opetuksen, oppimisen ja ilmaisun kasvatustieteelliset tutkimusalueet. Tutkimusta toteutetaan monipuolisin metodologisin lähestymistavoin (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen sekä niiden yhdistelmät). Tutkimus kohdistuu seuraaviin kasvatustieteellisiin, erityisesti taito- ja taidekasvatukseen liittyviin ilmiöihin:

  • Tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti taito- ja taideaineissa.
  • Taito- ja taideaineiden merkitys ihmisen kasvussa ja kulttuurissa.
  • Taidon ja taiteen kautta oppiminen ja opettaminen.
  • Varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja ja aineenopettaja taidekasvattajana.
  • Erityisryhmät ja taito- ja taidekasvatus.
  • Lahjakkuuden ja luovan ajattelun ilmeneminen eri taito- ja taidealueilla.
  • Globaalikasvatukseen liittyvät teemat taito- ja taidekasvatuksen alueella.
  • Taiteidenvälisyys ja eheyttävä taidekasvatus.
  • Media- ja opetusteknologiakasvatus sekä muuttuvat oppimisympäristöt.
  • Koulutuksen, yrittäjyyden ja työelämän yhteydet taito- ja taidekasvatukseen.

Taito, taide, kasvatus ja kulttuuri -tutkimusryhmä toteuttaa kasvatustieteen, erityisesti taito- ja taidekasvatukseen, opetukseen ja didaktiikkaan kohdistuvaa tutkimusta sekä luo yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin ja tutkijaverkostoihin. Tutkimusryhmä työskentelee avoimen verkoston tavoin aktiivisesti yhteistyössä eri taidekorkeakoulujen ja muiden yhteistyöyliopistojen kanssa. Tutkimusryhmä on järjestänyt useita kansainvälisiä konferensseja ja toimittanut tieteellisiä julkaisuja ja tieteellisten lehtien teemanumeroita.