VEPO-voimaa johtajuuteen (5 op)

Valtakunnallisesti tarjottava VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus tukee johtamisosaamisen kehittymistä ja rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria koulutusjärjestelmän eri tasoilla.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa ja kehittää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen johtajuutta sekä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä systeemisesti koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Se keskittyy kasvatus ja koulutusalan johtajuuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen korostaen jaettua johtajuutta ja pedagogista johtajuutta. Tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä vahvistaa yhteistyötä eri tasojen välillä koulutusjärjestelmissä. 

VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus pohjautuu Kohti kehittyvää johtajuutta (VEPO 2035) -raportin esitykseen kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden kehittämiseksi.

Koulutus toteutetaan yhteistyöverkostona, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto. Verkostoon kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa

  • korostetaan jaettua johtajuutta ja pedagogista johtajuutta
  • pyritään edistämään koulutuksellista tasa-arvoa, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta 

Koulutus antaa työkaluja ja malleja itsensä ja tiimin johtamiseen sekä koulutusuudistusten toimeenpanossa tarvittavaan johtajuusosaamisen kehittymiseen.

Opinnoissa tehdään suunnitelma, joka tukee henkilökohtaista kasvua johtajana sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koko työyhteisössä ja organisaatiossa opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Yhteiset osuudet toteutetaan verkon välityksellä kolmena webinaarina, joihin liittyy alueellista työskentelyä:

  • Kasvatus- ja koulutusalan perustehtävä muuttuvassa maailmassa
  • Jaettu pedagoginen johtaminen 
  • Moninaisuuden ja sosiaalisen inkluusion johtaminen
Lisätietoja