Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op)
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnoissa syvennytään alan tutkimukseen, teorioihin sekä kirjallisuuteen nivoen ne vahvasti työelämään.

Opinnot tukevat osallistujan johtamisosaamista ja antavat valmiuksia kasvatus- ja opetusalan organisaatioiden johtamiselle ja työyhteisöjen kehittämiselle. Aineopinnoissa olet osana innovatiivista oppimisyhteisöä ja saat kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, järjestöistä ja verkostoista. Aineopintokokonaisuuden lähtökohtana on johtamistyön teoreettinen tarkastelu tutkimuksellisesta näkökulmasta sekä soveltaminen käytännön johtamistyöhön.

Perustiedot

Aikataulu: 15.9.2023–13.6.2025

Toteutustapa: Lähiopetus

Paikka: Helsinki, Tallinna

Opetuskieli: suomi ja englanti

Vastaava opettaja: professori Arto Kallioniemi arto.kallioniemi@helsinki.fi

Järjestäjät: Helsingin yliopisto ja HY+

Sisältö:

  • Kasvatus- ja opetusalan johtamisen teoreettinen perusta, 5 op, lähipäivät 15.9., 21.9. ja 29.9.2023.
  • Tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen, 5 op, syksy 2023–kevät 2024
  • International approaches to leadership in educational contexts, 5 op, Autumn 2024
  • Kasvatus- ja opetusalan organisaatiot vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa, 5 op, kevät 2025
  • Innovatiivinen kehittäminen kasvatus- ja opetusalan johtamisessa, 5 op, kevät 2024
  • Seminaari ja seminaarityö, 10 op, syksy 2024–kevät 2025