Opettajien ammatillinen kehittyminen ja opettajat työnsä kehittäjinä

KAJOn tutkija Raisa Ahtiainen oli kutsupuhujana Islannin koulunjohtajien (Islandic Headteacher Association) vuosittaisessa konferenssissa Keflavikissa. Puhe käsitteli opettajien ammatillista kehittymistä ja opettajia työnsä kehittäjinä.

 

r