Erityisluokanopettaja, KM
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on opettajien ammatillisen kehittymisen tukeminen.

Tiina Poutanen
Erityisopettaja, KM
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on perusopetuksen jaettu johtajuus ja laajan pedagogisen johtamisen käytänteet opettajan ammatillisen toimijuuden näkökulmasta.

Opetusneuvos
Väitöskirjatutkija (OTO)

Tutkimuksen aiheena on uudistusprosessin johtaminen peruskoulujärjestelmän eri tasoilla: muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset johtamiseen ja johtamisosaamiseen.