Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot (15 op)
KAJO on mukana järjestämässä Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opintoja (15 op) yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus ja Kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Aalto EE:n kanssa.

Syksynä 2019 alkava kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Aalto EE:n kanssa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta, ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Niille opiskelijoille, joilla on suoritettuna opetushallinnon tutkinto, voidaan opetushallinnon tutkinnosta yhdistää 10 op kasvatus- ja opetusalan johtamisen 15 op opintokokonaisuuteen ja kirjata opiskelijalle kasvatus- ja opetusalan perusopinnot 25 op.

Syksyllä 2020 alkaa seuraava koulutuskokonaisuus.

 

Perustiedot

Yhteistyöhanke: Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Aalto EE

Hankerahoitus: OPH

Hankeaika: 09/2018-12/2019

Koulutuksen johtaja: dosentti Tapio Lahtero, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hankkeen tieteellinen johtaja: prof. Arto Kallioniemi, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkimuksesta vastaava: tutkijatohtori, KT Raisa Ahtiainen, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, raisa.ahtiainen@helsinki.fi