Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op)
Tammikuussa 2020 Helsingissä käynnistyvät kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35 op).

Koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen johtajille. Aineopinnot ovat osa EduLeaders kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa. Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot järjestetään pilottina, joten aineopintoihin osallistuvien toivotaan osallistuvan hankkeeseen liittyviin haastatteluihin opintojen aikana. Tästä johtuen kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot ovat maksuttomat osallistujille.

Aineopintokokonaisuus syventää opiskelijoiden tietoja ja taitoja kasvatus- ja opetusalan johtamisesta. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia tarkastella tutkimuspohjaisesti kasvatus- ja koulutusalan johtamista teoreettisten lähtökohtien avulla. Kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopintokokonaisuus vahvistaa opiskelijoiden tutkimuksellisia taitoja ja luo pohjaa kasvatus- ja opetusalan johtamisen asiantuntijaksi kehittymiselle.

Perustiedot

Aikataulu: tammikuu 2020 – 2021

Suoritustapa: Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa. Luentoja on iltapäivällä/iltaisin ja opetuspäivät saattavat olla pitkiä. Opintokokonaisuus vaatii aikaa opiskelulle, ja sisältää mm. etätehtäviä, esseiden kirjoittamista ja seminaarityön.

Sisältö:

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen taustalla olevat paradigmat 5 op

Tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen 5 op

International approaches to leadership in educational contexts 5 cr

Kasvatus- ja opetusalan organisaatioiden systeemiteoreettinen tarkastelu 5 op

Kasvatus- ja opetusalan kehittämistyön johtaminen 5 op

Seminaari ja seminaarityö 10 op

Hakukelpoisuus:

Jotta voit hakea kasvatus- ja opetusalan aineopintoihin:

1. Sinulla tulee olla suoritettuna Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot (25 op) hakuajan päättymiseen mennessä.

2. Olet varhaiskasvatuksen tai yleissivistävän opetuksen johtaja, joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana, vaan haluat suorittaa kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot 35 op ns. erillisinä opintoina.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea

a) korkeakoulututkinnon tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi tai pätevöitymiseksi;

b) ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi;

c) muulla tiedekunnan hyväksymällä perusteella hakeva henkilö.

Hakuaika:  Haku kasvatus- ja opetusalan johtamisen erillisiin opintoihin (aineopinnot 35 op) alkaa 9.12.2019 klo 13.00 ja päättyy 19.12.2019 klo 15.00.

Haku opintoihin tapahtuu e-lomakkeella klikkaamalla tästä.

Huom! Erillisopiskelijat täyttävät erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen suoritusoikeutta koskevan hakemuksen sekä e-lomakkeen. Erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen hakemus löytyy e-lomakkeelta ja se lisätään e-lomakkeeseen liitetiedostoksi. Lisäksi erillisopiskelijoiden tulee liittää hakulomakkeeseen todistus kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnoista (25 op) tai vastaavista opinnoista (25 op). Opintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Valinnan tulokset ilmoitetaan 21.12.2019 mennessä.

Opetuskieli: suomi, englanti

Yhteyshenkilö: dosentti, yliopistonlehtori Elina Fonsén, Kasvatustieteiden osasto elina.fonsen@helsinki.fi