Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot (25 op)

Kuva: Linda Tammisto

KAJO on mukana järjestämässä Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja (25 op) yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus ja Kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Aalto EE:n kanssa. 

Ensi syksynä alkava kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Aalto EE:n kanssa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta, ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. 

Yhdistämällä koulutuskokonaisuuteen opetushallinnon tutkinnosta 10 opintopisteen laajuisen osuuden, antaa koulutus kokonaisuudessaan asetuksen (as 986/1998 § 2) mukaisen rehtorin kelpoisuuden.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset HYplussan sivuilla.