Julkaisut

2019

Ahtiainen, R. S., Lahtero, T. J. & Lång, N., 2019, (Hyväksytty/In press) Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Johtaminen perusopetuksessa — katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden näkemyksiin johtajuuden jakamisesta. Valtakunnallinen arviointitutkimus . Hautamäki, J., Vainikainen, M-P. & Rämä, I. (toim.). Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta.

Lahtero, T., Ahtiainen, R., Lång, N. (2019) Finnish principals: Leadership training and views on distributed leadership. Educational Research and Reviews,  14 (10), 340-348. https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/58B895460956

Fonsén, E. (2019)  Bloomsbury Education and Childhood Studies: Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Finland). http://dx.doi.org/10.5040/9781474209441.0029

Fonsén, E. & Ukkonen-Mikkola, T. (2019) Educational Research: Early Childhood Education Teachers’ Professional Development towards Pedagogical Leadership. 61 (2), 181-196. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1600377

Fonsén, E. & Mäntyjärvi, M. (2019) Diversity of the assessments of a joint leadership model in Early Childhood Education. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Barbara-Budrich-academic. (painossa)

Fonsén, E., Varpanen, J., Strehmel, P, Kawakita, M., Inoue, C., Marchant, S., Modise, M., Szecsi, T. & Halpern, C.  (2019) International review of ECE leadership research - Finland, Germany, Japan, Singapore, South Africa and the United States under review. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Barbara-Budrich-academic. (painossa)

2018

Fonsén, E. & Keski-Rauska, M-L. (2018) Työelämän tutkimus: Varhaiskasvatuksen yhteinen johtajuus vastakohtaisten diskurssien valossa. 16 (3) ,185-200. http://www.tyoelamantutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/09/Fons%C3%A9n_K...

Ukkonen-Mikkola, T. & Fonsén, E. (2018) Australasian Journal of Early Childhood: Researching Finnish early childhood teachers’ pedagogical work using Layder’s research map.  43 (4), 48-56. https://doi.org/10.23965/AJEC.43.4.06

Soukainen, U. & Fonsén, E. (2018) Early Childhood Realtionships: Will the Leadership Last? Sustainable Leadership in Early Childhood Education. Teoksessa E. Rogulj, A.V. Jevtić & A. Jurčević - Lozančić (toim.) Early Childhood Relationships: The foundation for Sustainable Future. Proceedings. International Scientifical and Professional Conference OMEP 2017, 312–329. http://omep.hr/assets/zbornik.pdf