Julkaisut

2019

Fonsén, E. & Soukainen, U. (2019) Sustainable Pedagogical Leadership in Finnish Early Childhood Education (ECE) - An evaluation by ECE professionals. Early Childhood Education Journal. Published online 18.10.2019. https://doi.org/10.1007/s10643-019-00984-y

Fonsén, E. & Mäntyjärvi, M. (2019) Diversity of the assessments of a joint leadership model in Early Childhood Education. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 154-169.

Fonsén, E., Varpanen, J., Strehmel, P, Kawakita, M., Inoue, C., Marchant, S., Modise, M., Szecsi, T. & Halpern, C. (2019) International review of ECE leadership research - Finland, Germany, Japan, Singapore, South Africa and the United States under review. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 253-276.

Ahtiainen, R., Lahtero, T. & Lång, N. (2019) Johtaminen perusopetuksessa — katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden näkemyksiin johtajuuden jakamisesta. Teoksessa J. Hautamäki, I. Rämä ja M-P. Vainikainen (toim.). Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Helsinki Studies in Education 52. Helsinki: Unigrafia, 235-254. https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/11_johtaminen_pe...

Lahtero, T., Ahtiainen, R., Lång, N. (2019) Finnish principals: Leadership training and views on distributed leadership. Educational Research and Reviews,  14 (10), 340-348. https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/58B895460956

Fonsén, E. (2019)  Bloomsbury Education and Childhood Studies: Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Finland). http://dx.doi.org/10.5040/9781474209441.0029

Fonsén, E. & Ukkonen-Mikkola, T. (2019) Educational Research: Early Childhood Education Teachers’ Professional Development towards Pedagogical Leadership. 61 (2), 181-196. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1600377

2018

Fonsén, E. & Keski-Rauska, M-L. (2018) Työelämän tutkimus: Varhaiskasvatuksen yhteinen johtajuus vastakohtaisten diskurssien valossa. 16 (3) ,185-200. http://www.tyoelamantutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/09/Fons%C3%A9n_K...

Ukkonen-Mikkola, T. & Fonsén, E. (2018) Australasian Journal of Early Childhood: Researching Finnish early childhood teachers’ pedagogical work using Layder’s research map.  43 (4), 48-56. https://doi.org/10.23965/AJEC.43.4.06

Soukainen, U. & Fonsén, E. (2018) Early Childhood Realtionships: Will the Leadership Last? Sustainable Leadership in Early Childhood Education. Teoksessa E. Rogulj, A.V. Jevtić & A. Jurčević - Lozančić (toim.) Early Childhood Relationships: The foundation for Sustainable Future. Proceedings. International Scientifical and Professional Conference OMEP 2017, 312–329. http://omep.hr/assets/zbornik.pdf