Etäseminaari korkeakoulujen todistusvalinnoista (17.11.2020 )
Menikö metsään vai näkyykö valoa

? Ensikokemuksia korkeakoulujen todistusvalinnasta ja sen vaikutuksista lukioon

Kutsu korkeakoulujen todistusvalintoja koskevaan etäseminaariin ti 17.11.2020 klo 12:00–15:00

Julkisuudessa korkeakoulujen uusi todistusvalinta on herättänyt paljon keskustelua. Lukio-opetuksessa, kuten myös aineenopettajankoulutuksessa, tähän liittyy huoli, joka kumpuaa eri aineiden erilaisen pisteytyksen vaikutuksista lukioon, erityisesti sen yleissivistävään ja kasvatukselliseen tehtävään. On tärkeä saada ja levittää oikeaa tietoa siitä, mihin kaikkeen todistusvalinta vaikuttaa. Todistusvalinnan vaikutuksien selvittämiseen tarvitaan sekä laajaa pitkittäistutkimusta että joustavia lyhyemmän ajanjakson analyysejä. Näille molemmille tulee turvata tarvittavat resurssit, sillä kansallisen sivistysvarannon kannalta on tärkeää, että lukio-opetus antaa tulevaisuudessakin laaja-alaisen yleissivistyksen ja että todistusvalinta on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen tie korkeakouluihin.

Todistusvalinnassa käytetty pisteytysmalli asettaa lukion oppiaineet eriarvoiseen asemaan ja heijastuu niiden opiskeluun ja opetukseen lukiossa. Mediassa on myös ollut paljon väärää ja harhaanjohtavaa tietoa asiasta, mikä puolestaan vaikuttaa esimerkiksi huoltajien asenteisiin ja mielipiteisiin. Kaikki tämä lisää pelkoa siitä, että tulevaisuudessa valitaan yhä vähemmän sellaisten aineiden lukiokursseja, joiden ylioppilaskokeen suorittamisesta ei hyödy korkeakouluun hakiessa. Kaventuuko lukion antama yleissivistys? Miten todistusvalinta vaikuttaa lukion kurssien valintaan? On myös huoli opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Järjestimme etäseminaarin ti 17.11.2020 klo 12:00–15:00, johon kutsuimme esityksiä ja kannanottoja aiheeseen liittyen eri tahoilta. Lämmin kiitos kaikille puhujille ja panelisteille mielenkiintoisista ja monipuolisista näkemyksistä, kokemuksista ja asiantuntijuudestanne puheenvuoroissanne! Lämmin kiitos myös kaikille osallistujille aktiivisuudestanne!

Linkki tilaisuuden tallenteeseen Helsingin yliopiston Unitube-kanavalla.

Linkki seminaarin keskusteluun Flingassa.

Aineenopettajankoulutus, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Ohjelma pdf-tiedostoina:

OHJELMA

Klo Aihe/Puhuja
12:00-12:10

Alkusanat, varadekaani Anu Laine, Kasvatustieteellinen tiedekunta, HY
Ohjeita tilaisuuteen, HY:n aineenopettajankoulutuksen jaoksen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Kaisa Hahl
Puheenvuorojen fasilitoijana yliopistonlehtori Najat Ouakrim-Soivio, HY

12:10-12:20 Puheenvuoro, valtiosihteeri Minna Kelhä, Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Toisen asteen ja korkeakoulutuksen nivelvaihe osana Suomen koulutusjärjestelmää
12:20-12:30 Puheenvuoro, sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, Suomen lukiolaisten liitto
12:30-12:40 Puheenvuoro, lukiotoimikunnan puheenjohtaja Pia Räsänen, Aineopettajaliitto
12:40-12:50 Puheenvuoro, lukiotoimikunnan puheenjohtaja Heini Kelosaari, Suomen Opinto-ohjaajat ry
12:50-12:55 TAUKO
12:55-13:10 Erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen (Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus):
Lukion kurssivalinnat, ylioppilastutkintomenestys ja valintapisteiden metsästys
13:10-13:25 Apulaisprofessori Jan Löfström (Turun yliopisto, aineenopettajankoulutus):
Huomioita Turusta liittyen opiskelijavalintoihin
13:25-13:40 Erikoistutkija Helena Aittola & projektitutkija Timo Salminen (Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos):

"Mitä, jos mä en nyt tässä toimi ihan oikein?"
Yliopiston opintohallintohenkilöstön sekä lukion rehtoreiden, opettajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden näkemyksiä opiskelijavalinnoista

13:40-13:55 Yleisökeskustelua (Breakout Rooms)
13:55-14:05 TAUKO
14:05-14:55

Paneelikeskustelu (moderoija Kaisa Hahl)

erityisasiantuntija Kyösti Värri (Kuntaliitto)
asiantuntija Mikko Vieltojärvi (Elinkeinoelämän keskusliitto)
opetusneuvos Ilmari Hyvönen (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
puheenjohtaja, professori Jari Lavonen (Ylioppilastutkintolautakunta)
erityisasiantuntija Pauliina Viitamies (Opetusalan ammattijärjestö OAJ)
rehtori Sari Lindblom (Helsingin yliopisto)

14:55-15:00 Päätössanat, dekaani, professori Johanna Mäkelä, Kasvatustieteellinen tiedekunta, HY