Pentu- ja nuoruusajan ruokavalio voi vaikuttaa koiran suolistoterveyteen aikuisena

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että koirien pentu- ja nuoruusajan ruokavalio voi vaikuttaa kroonisen suolistosairauden esiintyvyyteen myöhemmällä iällä.

Koirien kroonisen tulehduksellisen suolistosairauden syitä ei tunneta hyvin. Tutkimuksessa analysoitiin DogRisk-tutkimusryhmän keräämää kyselytutkimusaineistoa, jossa useat tuhannet suomalaiset koiranomistajat ovat vastanneet koiriensa ruokintaa sekä muun muassa sairauksia ja ympäristötekijöitä koskeviin kysymyksiin.  

̶  Kroonisista suolistovaivoista suuri osa on hoidettavissa ruokavaliolla. Siksi halusimme selvittää pentu- ja nuoruusajan ruokavalion yhteyttä myöhemmin ilmenevään krooniseen suolistosairauteen, sanoo DogRisk-tutkimusryhmän johtaja, dosentti Anna Hielm-Björkman.  

Muonalla on väliä 

Tutkimuksessa havaittiin, että raakaruoka sisältäen raakaa lihaa, sisäelimiä, kalaa, kananmunia ja luita vähensi todennäköisyyttä sairastua krooniseen suolistosairauteen aikuisena, jos koira söi sitä pentuaikana useita kertoja kuukaudessa tai useammin. Myös koirille annetut ruoanvalmistuksen tähteet ja ruoantähteet vähensivät todennäköisyyttä sairastua aikuisena ja vaikutus oli sitä suurempi, mitä useammin koira pentuaikana niitä sai. Toisaalta todennäköisyys sairastua krooniseen suolistosairauteen aikuisena lisääntyi, jos koira söi pentuaikana pelkästään tai enimmäkseen kuivamuonaa. Nämä vaikutukset havaittiin myös nuoruusajan ruokavaliolla, mutta ei yhtä voimakkaana. 

Omistaja voi vaikuttaa koiran suoliston terveyteen  

Yksittäisistä suolistoterveydelle hyödyllisistä ruoka-aineista nousivat esiin mm. raa’at luut ja rustoluut, raa’at lihat ja sisäelimet, sekä marjat kuten mustikka ja puolukka. Pentuaikana koirille annetut teollisesti valmistetut, prosessoidut puruluut, ns. nahkaluut, lisäsivät myös todennäköisyyttä sairastua aikuisiällä krooniseen suolistosairauteen. Koska tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista selvittää syytä tähän, tutkijat suosittelevat kuluttajia perehtymään puruluiden alkuperään ja valmistustapaan, ja tarvittaessa kysymään lisätietoa valmistajalta. 

̶ Tutkimuksessa havaitsimme yhteyden aikuisiän kroonisten suolisto-oireiden esiintyvyyden ja ruokavalion välillä. Koiranomistajat voivat siten itse vaikuttaa koiriensa elinikäiseen suolistoterveyteen antamalla jo varhain koirillensa lajityypillistä, monipuolista, tuoreista raaka-aineista koostuvaa ruokaa, vaikka ihan kuivaruoan lisänä, jos koko ruokavalion koostaminen tuntuu haastavalta, sanoo filosofian tohtori Kristiina Vuori, DogRisk-tutkimusryhmän ja Helsinki One Health -verkoston tutkija, ja tämän tutkimuksen päätutkija.  

̶ Tutkimus ei kuitenkaan osoita varmaa syy-yhteyttä, eikä se selitä tarkkaa vaikutusmekanismia. Syy-yhteyden varmistaminen sekä yksityiskohtaisten mekanismien tutkiminen vaatii ruokavaliointerventiotutkimuksen, jollainen meillä on jo käynnissä. Tässä tutkimuksessa emme tutkineet ruokien yksityiskohtaisia ainesosia, Vuori summaa. 

Artikkeli: 

The efect of puppyhood and adolescent diet on the incidence of chronic enteropathy in dogs later in life

Vuori, K.A., Hemida, M., Moore, R. et al. The effect of puppyhood and adolescent diet on the incidence of chronic enteropathy in dogs later in life. Sci Rep 13, 1830 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-27866-z

 

 

Lisätietoja antaa

Koirien kroonisen suolistosairauden tavallisimpia oireita ovat muun muassa ripuli, oksentelu, huono ruokahalu, kivut ja laihtuminen. Oireilu kestää yli kolme viikkoa tai on toistuvaa, ja se voi alkaa jo pikkupentuna tai vasta vanhempana. Krooninen suolistosairaus voi olla hyvin stressaavaa sekä koiralle että omistajalle.