Antti's Report

Antti Laine

Kenttätyömatka Mordvan tasavaltaan Keski-Venäjälle alkoi iltapäivällä 12.