Antti's Report
Antti Laine

Kenttätyömatka Mordvan tasavaltaan Keski-Venäjälle alkoi iltapäivällä 12.