Yhteisöllisten kertomusten lämmittelyä: Queer-yhteisyys ja emotionaalinen maanpakolaisuus

Ali Ali (2022). Intersections. East European Journal of Society and Politics., Vol. 8(4), 10–24.

Abstrakti

Miten kokemukset byrokraattisista esteistä ja muukalaisvihasta muuttavat Eurooppaan kuulumisen politiikkaa, ihanteita ja ajatuksia

Artikkelini "Warming up Narratives of Community" käsittelee LGBTQ+ turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa Suomessa. Se osoittaa, että solidaarisuuden narratiivit ja teot muotoutuvat niiden keskuudessa, jotka jakavat kokemuksen byrokraattisista vaikeuksista ja jokapäiväisestä rasismista.

Valtavirran politiikassa ja mediassa esitetään usein, että Eurooppaan kuuluminen ja asettuminen ovat oikeudellisia kysymyksiä. Näissä narratiiveissa ei oteta huomioon sitä monimutkaista ja raskasta prosessia, jossa etsitään suojaa, asuinpaikkaa ja yhteenkuuluvuutta. Ensikäden kokemukset rasismista ja byrokraattisista haasteista lisäävät kuitenkin poliittista ja sosiaalista tietoisuuttamme. Ihmiset, jotka kokevat tällaista, ymmärtävät, että yksinkertaistettuja tarinoita yhteisöön kuulumisesta ja identiteetistä on pohdittava kollektiivisesti uudelleen. Tässä artikkelissa "lämpö" ei tarkoita pelkästään ilon ja helppouden tunnetta. Se tarkoittaa myös (tai pääasiassa) aktiivista, vilkasta, harkittua, vastuullista ja sitoutunutta vuoropuhelua ja politiikkaa.

Lue lisää täältä: https://intersections.tk.hu/index.php/intersections/article/download/1014/429