Suhteutetut (laittoman) maahanmuuton sanastot

Kolar Aparna, Manju Sharma, Arlene Bugabo and Beatrice Catanzaro (2023). In van Liempt, I., Schapendonk, J., & Campos-Delgado, A.: Research Handbook on Irregular Migration. Edward Elgar Publishing.

Abstrakti

Käsite “laiton” yhdistettynä “maahanmuuttoon” tai “maahanmuuttajaan” edellyttää laillisen maahanmuuton ja laillisen maahanmuuttajan olemassaolon. Kuka määrittelee prosessin, henkilön tai toiminnan lailliseksi tai laittomaksi, siirtolaisuudeksi tai ei-siirtolaisuudeksi ja siirtolaiseksi tai ei-siirtolaiseksi? Kirjoittajien mukaan ”(laiton) maahanmuutto” ja ”(laiton) maahanmuuttaja” ovat sanoina haastavia, mikäli niitä ei suhteuteta elettyihin kokemuksiin, eli itsensä näkemiseen suhteessa järjestelmään, joka tekee joistain kehoista laillisia ja toisista laittomia.

Lukemattomat muistot ja mielikuvat, joita kannamme sisällämme, voidaan koska tahansa valjastaa reflektointiin ilmiöstä sekä terminologiasta, joita kirjoittajat kutsuvat ”omiin kokemuksiin suhteutetuiksi (laittoman)maahanmuuton sanastoiksi”[1]. Tämä avaa kirjoittajien mukaan uusia tapoja hahmottaa, että kyse on kehoistamme sekä kollektiivisista kuvitelmistamme ja käytännöistämme. Jokaisella on vastuu reflektoida eli nähdä itsensä suhteessa prosesseihin, jotka tuottavat laillisia ja laittomia kehoja. Luvussa kehitämme harjoituksia sekä välineitä laittoman/laillisen maahanmuuton kokemussidonnaisia sanastoja varten, jotka toimivat kutsuna reflektoimaan ja joita voidaan käyttää myös opetustarkoituksiin.”

 

[1] Suomessa yleisesti käytetty ja tunnettu termi on "laiton siirtolaisuus", vaikka YK ja viime aikoina myös Euroopan neuvosto erottavat toisistaan laittoman siirtolaisuuden ja epävirallisen/epäsäännöllisen siirtolaisen, sillä henkilö ei voi olla laiton, vaan ainoastaan laissa määritelty asema on laiton. Tässä suomenkielisessä tiivistelmässä päätimme käyttää yleisesti käytettyä termejä "laiton/laillinen, vaikka viittaammekin "epäviralliseen/epäsäännölliseen siirtolaisuuteen ja siirtolaiseen". Terminä "laiton maahanmuuttaja" on vanhanaikainen, mutta sen versioita, kuten "paperiton" tai " lainvastainen", käytetään Suomessa ja suomalaisessa julkisessa keskustelussa yleisemmin kuin termiä "epäsäännöllinen maahanmuutto/maahanmuuttaja".

Lue lisää (englanniksi).

Kuva: Beatrice Catanzaro