Roomalaisen ius gentiumin (kansainoikeuden) uudelleenlöytäminen, ja sodanjälkeinen kansainvälinen järjestys

Jacob Giltaij (2022). In: Leiden Journal of International Law, 35(3), 521-533.

Abstrakti

Mitä tekisit, jos joutuisit lähtemään maasta, jossa olet asunut koko elämäsi? Jättäisit jälkeesi perheesi, ystäväsi ja kotisi? Kysymys on todellinen monille ihmisille ympäri maailman. He joutuvat jättämään kotinsa sodan, kuivuuden, nälän tai vainojen vuoksi, jonka jälkeen he saapuvat uuteen, ei-vieraanvaraiseen tai jopa heille vihamieliseen paikkaan.

Tätä ei tapahdu vain tällä hetkellä. Monet Saksasta 1930- ja 1940-luvuilla lähteneet pakolaiset päätyivät maihin, jotka eivät halunneet heitä. Pakolaisten joukossa oli monia tutkijoita, jotka joutuivat jättämään hyvät asemansa yliopistoissa. Virkojen jättämisen myötä he jättivät myös tieteelliset erikoisalansa. Uusissa maissa tutkijoiden oli sopeuduttava uusiin olosuhteisiin, mikä ei ollut helppoa.

Tutkin tätä monimutkaista tieteellistä sopeutumisprosessia ja ajoittaista uudelleenkeksimistä. Miten tutkijat muuttivat tieteellistä erikoistumistaan? Ja kuinka he siinä onnistuivat? Muuttuivatko tutkijat täysin vai jäikö heihin jäänteitä vanhasta kontekstista? Voisimmeko kenties edesauttaa nykyistä prosessia tarkastelemalla 1930- ja 1940-lukujen sudenkuoppia ja onnistumisia?

 

Lue lisää (englanniksi).