Kaksi näkemystä ajasta: Oikeusvaltion ja ”Rule of Law”-käsitteen ajallisuudet

Stenlund, K., & Hellner, A. (2023). In: Scandinavian studies in law, 69(May 2023), 253-271.

Abstrakti

”Rule of Law” -käsitteen sanotaan olevan merkittävä osa demokraattista yhteiskuntaa. Mutta mitä ”Rule of Law” oikeastaan tarkoittaa? Yksinkertaisesti ilmaistuna se sisältää ajatuksen siitä, että valtaapitävien tulee noudattaa lakia. Kansanedustajat noudattavat niitä lakeja, jotka ovat itse asettaneet. Joskus sanotaan myös, että ”Rule of Law” tarkoittaisi samaa asiaa kuin ”oikeusvaltio”. Artikkelissa kirjoittajat esittävät kuitenkin, että ”Rule of Law”-käsite ja oikeusvaltio tarkoittavat kahta eri asiaa ja että ne edustavat erilaisia tapoja, joilla rakentaa demokratia. Siksi kirjoittajat katsovat, että ”Rule of Law” ja oikeusvaltio rakentuvat kahdelle erilaiselle ajan ideaalille, joista ensimmäinen on eteenpäinkatsova (oikeusvaltio) ja toinen taaksepäinkatsova (Rule of Law). Tämä eroavaisuus aikakäsityksessä voi olla yksi syistä sille, miksi meidän tämänhetkinen käsityksemme demokratiasta voi olla suurten haasteiden edessä.

Lue lisää (englanniksi).