Kaksi Eurooppaa: Miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin sekoittaminen keskenään pahentaa euroskeptisyyttä?

Zoe Jay (2022). In: The British Journal of Politics and International Relations. 24(4). 563–581


Abstrakti

Poliitikot ja tiedotusvälineet Iso-Britanniassa sekä muualla sekoittavat tai yhdistävät usein keskenään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, jotka ovat nimiltään ja tehtäviltään samankaltaisia. Näiden kahden tuomioistuimen vastuualueiden sekoittaminen tai niistä samana asiana puhuminen on merkityksellistä, sillä tällöin edistetään jatkuvaa euroskeptisyyttä, kun kärjistetään kutakin tuomioistuinta koskevia nykyisiä huolenaiheita ja tarjotaan uusia tilaisuuksia tuoda niitä esiin julkisesti.

Euroskeptisyyttä tutkivat myöntävät usein, että tällaista keskenään sekoittamista esiintyy, mutta he täsmentävät harvoin, millaisissa muodoissa sitä ilmenee tai millaisia vaikutuksia sillä on brittien käsityksiin EU:n toimielinten legitimiteetistä. Tässä tutkimuksessa analysoitiin kahdeksan suuren brittiläisen sanomalehden otsikoita ja artikkeleita vuosilta 2010–2020 tarkoituksena selvittää, kuinka usein ja missä muodoissa sekaannusta esiintyy. Tutkimuksessa osoitettiin kolme sekaannuksen päämuotoa: hämmentynyt sekaannus, jossa kaksi tuomioistuinta sekoitetaan vahingossa keskenään tai nimetään väärin; tulkinnanvarainen sekaannus, jossa ei ole selvää, kummasta toimielimestä on kyse; ja tarkoituksellinen sekaannus, jossa erilliset toimielimet yhdistetään tarkoituksellisesti, jotta syntyisi vaikutelma suuremmasta ongelmasta.

Lue lisää (englanniksi).