Call for Papers  Suomen ympäristöhistoriapäivä 12.05.2020  Helsinki 

Ympäristö historiassa ja ympäristön merkitys suomalaiselle historiantutkimukselle

Helsingin yliopiston humanististen tieteiden ohjelma, Humanistisen ympäristötutkimuksen keskus

Call for Papers 

Suomen ympäristöhistoriapäivä

12.05.2020 

Helsinki 

 

Ympäristö historiassa ja ympäristön merkitys suomalaiselle historiantutkimukselle

Helsingin yliopiston humanististen tieteiden ohjelma, Humanistisen ympäristötutkimuksen keskus

Call for Papers

Ympäristön muutoksilla sekä ihmisen ja ympäristön suhteella on keskeinen rooli historiassa ja historian tutkimuksessa. Suomalaisissa yliopistoissa on kirjoitettu erinomaista tutkimusta ilmaston, maiseman, veden, ilman, kaupungistumisen ja teknologisten verkkojen historiasta Suomessa, mutta myös monenlaisissa kansainvälisissä ja globaaleissa konteksteissa

Ensimmäisen Suomen ympäristöhistoriapäivän tavoitteena on esitellä suomalaisissa yliopistoissa tehtyä korkeatasoista ympäristöhistorian tutkimusta, jonka aiheet kattavat laajasti niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin teemoja. Lisäksi Suomen ympäristöhistorianpäivä pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja keskusteluyhteyksien syntymiseen ympäristöhistoriallisten aiheiden kanssa työskentelevien tutkijoiden välillä Suomessa ja ulkomailla. Järjestäjät toivottavat eri uravaiheissa olevat tutkijat tervetulleiksi esittelemään tutkimuksensa. Suomen ympäristöhistorianpäivän järjestää Helsingin yliopiston humanististen tieteiden ohjelma, Humanistisen ympäristötutkimuksen keskus.

 

Vuoden 2020 Suomen ympäristöhistoriapäivä toivottaa kaikki aiheet tervetulleiksi. Erityisesti kuitenkin seuraavia aiheita käsittelevillä esityksillä on suuri mahdollisuus päästä mukaan ohjelmaan:

- Suomalainen ympäristö idän ja lännen välillä

- Järvet, meri, joet, metsät, turvesuot, kosteikot sekä maaseutu ja kaupunki

- Ihmisen ja eläimen välinen suhde

- Politiikka, talous, tekniikka, instituutiot ja ympäristö

- Ympäristökriisit yhteiskunnissa

- Ympäristön rooli liberaaleissa demokratioissa ja autoritaarisissa järjestelmissä

- Kansainväliset/ ylirajaiset ympäristöpoliittiset diskurssit ja käsitteet

 

Järjestäjät toivovat ensisijaisesti kirjallisia esityksiä, mutta hyväksymme myös suullisia esityksiä. Esitysten kieli voi olla joko suomi tai englanti.

Lähetä maksimissaan 300 sanan abstraktisi ja lyhyt ansioluettelosi järjestäjille 1. maaliskuuta 2020 mennessä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: viktor.pal@helsinki.fi

Hyväksymisestä ilmoitetaan 15. maaliskuuta mennessä. Järjestäjät tarjoavat lounaan ja kahvin tapahtuman aikana. Osallistujia pyydetään ystävällisesti rahoittamaan oma matkansa Helsinkiin.

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus osallistua omakustanteiseen päivälliseen heti konferenssin jälkeen n. kello 17:00.

Järjestäjät haluavat kiittää Helsingin yliopiston humanistisen ohjelman rahoitusta ja tapahtumapaikkaa HELSUSissa.

 

Suomen ympäristöhistoriapäivän 2020 järjestelykomitea

Mikko Saikku, head of the committee, University of Helsinki

Atte Arffman, University of Jyväskylä

Pasi T. Ihalainen, University of Jyväskylä

Matti O. Hannikainen, University of Helsinki

Risto-Matti Matero, University of Jyväskylä

Viktor Pál, University of Helsinki

Paula Schönach, University of Helsinki

Esa Ruuskanen, University of Oulu