Tulevaisuuden vapaaporsitus

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Tulevaisuuden vapaaporsitus (TuVa) – hankkeen tavoitteena on laatia tietopaketti toimivista vapaaporsitusratkaisuista.

Hankkeessa yhdistetään viimeisin tieteellinen tutkimustieto ja käytännön kokemukset vapaaporsituksesta Suomesta ja muualta Euroopasta. Kerätyn tiedon sekä laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tunnistetaan Suomen tuotanto-olosuhteisiin sopivimmat karsinamallit.

Tausta

Yhä useammat suomalaiset sikatilat ovat siirtyneet tai suunnittelevat lähitulevaisuudessa siirtyvänsä vapaaporsitukseen. Vapaaporsituksella saavutetaan korkeampi eläinten hyvinvoinnin taso, kunhan ratkaisu on hyvin suunniteltu ja ammattitaitoisesti hoidettu. Maailmalla tutkimustietoa ja tuottajien kokemuksia vapaaporsituksen toimivista elementeistä on paljon, mutta tieto on hajanaista. Myös Suomessa kokemus lisääntyy nopeasti, mutta yhtenäisiä rakenneratkaisuja tai hoitokäytäntösuosituksia ei ole vielä olemassa.

Tutkimusryhmä

Hanketta johtaa Helsingin yliopisto ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä isojen teurastamoiden, tuottajajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Projektin johtaja: professori Anna Valros 

Muut tutkijat:
MMM  Saara Välttilä
ELL Kirsi Swan
ELL Maria Nystén
ELT Camilla Munsterhjelm
ELT Claudio Oliviero
professori Mari Heinonen
professori Olli Peltoniemi

Tavoitteet

Hankkeessa kerätään tietoa vapaaporsituksesta useasta eri näkökulmasta: Kansainvälistä näkökulmaa saadaan muun muassa asiantuntijahaastatteluilla, joilla kartoitetaan mahdollisimman laajasti tutkimustietoa sekä käytännön kokemuksia. Keskeinen osa hanketta on kerätä suomalaisilta tuottajilta ja muilta alan toimijoilta kotimaista kokemustietoa ja käytännön vapaaporsitusvinkkejä. Haastateltaviksi tiloiksi rekrytoidaan tarkempaa tiedonkeruuta varten tietyt kriteerit täyttäviä, vähintään vuoden vapaaporsituskokemuksen omaavia tiloja. Myös muille suomalaisille vapaaporsitustiloille lähetetään myöhemmin sähköinen kysely, tavoitteena saavuttaa tuottajia mahdollisimman kattavasti.  Lisäksi tutkitaan vaihtoehtoisia vinoseinämalleja vapaaporsituskarsinan suojarakenteeksi: putkista tehtyä vinoseinää verrataan kiinteään vinoseinään, tavoitteena löytää kiinteää vinoseinää hygieenisempi vaihtoehto.

Lopuksi kaikki kerätty tieto kootaan yhteen raporttiin, johon kirjataan suosituksia ja ehdotuksia siitä, mitä tulevaisuuden suomalainen vapaaporsitus voisi parhaimmillaan olla, ja millaiset rakenne- ja hoitokäytäntöratkaisut soveltuvat suomalaisille tiloille. Raportti laaditaan tiiviissä yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa ja se on avoimesti tuottajien ja sidosryhmien käytettävissä hankkeen päätyttyä tammikuussa 2022. Tavoitteena on myös tiedottaa hankkeen aikana välituloksia, jotta voidaan tukea tuottajia, jotka suunnittelevat vapaaporsitusta jo ennen raportin valmistumista.

TuVa – tietopaketti tulevaisuuden vapaaporsituksesta

Projektin tulokset on koottu nettiin vapaasti saataville.