Pääkaupunkiseudun dynaaminen 24H väestöjakauma-aineisto

Pääkaupunkiseudun dynaaminen väestöjakauma-aineisto esitetään 250 m tilastoruutujen tarkkuudella tunneittain. Aineisto kattaa arkipäivät (ma-to) sekä viikonloput ja perustuu Suomen suurimman matkapuhelinoperaattorin keräämiin matkapuhelintietoihin. Matkapuhelintiedot on jaettu tilastoruutuihin dasymetrisellä interpolointimenetelmällä, joka hyödyntää maankäyttötietoja, rakennusten pinta-alaa ja käyttötarkoitusta sekä ajankäyttötilastoja. Tuloksena saatu 24 tunnin väestöjakauma-aineisto paljastaa väestön vuorokauden aikaisen pulssin, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi saavutettavuusanalyyseissä, kriisinhallinnassa ja suunnittelussa.
Julkaisut

Bergroth, C., Järv, O., Tenkanen, H., Manninen, M. & Toivonen, T. (2022). A 24-hour population distribution dataset based on mobile phone data from Helsinki Metropolitan Area, Finland. Scientific data 9(1), 39. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01113-4

Bergroth, C. (2020) Matkapuhelinaineistot paljastavat pääkaupunkiseudun väestödynamiikanKvartti 1/2020. 

Bergroth, C. (2019). Uncovering population dynamics using mobile phone data: the case of Helsinki Metropolitan Area. Master’s Thesis. Department of Geosciences and Geography. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905272171

Bergroth, C., Järv, O., Tenkanen, H. & Toivonen, T. (2019). Matkapuhelinaineisto paljastaa kaupungin dynamiikanPositio 1/2019.

Järv, O., Tenkanen, H., Salonen, M., Ahas, R. & Toivonen, T. (2018). Dynamic cities: Location-based accessibility modelling as a function of time. Applied Geography 95, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.009

Blogpost: The 24-h population dynamics of the Finnish Capital Region uncovered!

Blogpost: Open spatial data reveals 24-hour population dynamics of people in Helsinki Metropolitan Area