Helsingin viherindeksiaineisto

Vihernäkymä kuvaa katutasolla näkyvän vihreän kasvillisuuden suhteellista määrää. Sitä mitataan usein viherindeksillä (Green View Index, GVI), joka kuvaa vihreän kasvillisuuden prosenttiosuutta katunäkymäkuvassa tai muussa sijaintikuvassa. Laskimme GVI-arvot käyttämällä Google Street View'n 360° panoraamakuvia. Yhdistämällä tuloksena saatu pisteaineisto katunäkymäkuviin loimme aineiston katukohtaisille GVI-arvoille. Piste- ja katukohtainen aineisto on tallennettu georeferoituihin taulukoihin, joita voidaan hyödyntää jatkoanalyyseissä paikkatietojärjestelmillä.
Julkaisut

Toikka, A., Willberg, E., Mäkinen, V., Toivonen, T. & Oksanen, J. (2020) Data in Brief 30. The green view dataset for the capital of Finland, Helsinki https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105601

Blogpost: Overview of Akseli Toikka’s MSc thesis: Mapping the green view of Helsinki through Google street view images