Hallinto, rahoitus ja organisaatiot
Tutkimusta ja sen rahoitusta hallinnoidaan yhteistyössä Helsingin yliopiston (Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö ja Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti, FIMM), Folkhälsanin tutkimuskeskuksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Vaasan keskussairaalan sekä Lundin yliopiston kanssa.

Botnia-tutkimus on osa Suomen Akatemian Kompleksitautien genetiikan huippuyksikköä - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen (2018 - 2025).

Kliininen tutkimus toteutetaan yhteistyössä Vaasan, Närpiön, Mustasaaren ja Maalahden terveyskeskusten kanssa.

Organisaatiot
Rahoittajat