DIREVA ja Beat-DKD
DIREVA

Direva on Vaasan sairaanhoitopiirin diabetesrekisteri, joka toteutetaan yhteistyössä Lundin yliopiston, Botnia-tutkimuksen sekä Helsingin yliopiston kanssa

. Direva on pitkäntähtäimen seurantatutkimus, joka on alkanut vuonna 2007. Vuonna 2019 rekisterissä on yli 7000 diabeetikkoa. Noin 10000 diabeetikon on arvioitu olevan Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Tavoitteena on diabeteksen aikaisempaa parempi, yksilöllinen hoito. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme lisää tietoa diabetekseen sairastuneista sekä sairauden kulusta. Tavoitteenamme on rekisteröidä kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin diabetesta sairastavat henkilöt mahdollisimman kattavan ja luotettavan tiedon saamiseksi. Lisätietoa DIREVA:n internetsivuilta.

Beat DKD

Beat-DKD on DIREVA:n, FinnDiane –tutkimuksen ja muiden eurooppalaisten partnereiden välinen yhteistyöprojekti, jossa tutkitaan diabetekseen liittyviä munuaissairauksia. Tämän EU-rahoitetun (IMI/115974, Biomarker Enterprise to Attack DKD - BEAt-DKD) yhteistyöprojektin tavoitteena on selvittää diabeetikon munuaissairauden syntymistä ja kehitystä, jotta voitaisiin tunnistaa diabeetikoita, joilla on riski sairastua munuaissairauksiin sekä tarjota tehokasta hoitoa ehkäisemään sairauden kehitystä. Tutkimuksessa seurantatietoa kerätään diabeetikkojen munuaissairauden kehityksestä, ja tutkitaan verestä ja virtsasta uusia merkkejä, jotka ennustavat diabeetikoiden munuaissairauden nopeaa kehitystä.