ÄLÄ KÄYTÄ Hallinto, rahoitus ja sidosryhmät

Organisaatiot

 

 

Folkhälsanin tutkimuskeskus

 

 

 

 

Rahoittajia

Suomi

Folkhälsanin tutkimussäätiö

Sigrid Juselius-säätiö

Opetusministeriö

Signe ja Ana Gyllenberg-säätiö

Suomen Diabetestutkimussäätiö

Ollqvist-säätiö

Liv och Hälsa

Suomen Lääketieteen Säätiö

Paavo Nurmi-säätiö

Närpiön sairaanhoitorahasto

Pietarsaaren terveyskeskus ja sairaala

Vaasan, Närpiön ja Mustasaaren terveyskeskukset

Suomen akatemia

Svenska Kulturfonden

Suomen Lions - litto ry.

Perklén-säätiö

Ruotsi

Nordic Center of Excellence in Disease Genetics

Forskningsrådet (Swedish Research Council)

Novo Nordisk Foundation

Wallenbergs stiftelse

Lundbergs stiftelse

Söderbergs stiftelse

Diabetesförbundets forskningsfond

HjärtLungfonden

Juvenile Diabetes Research Foundation

NIH (National Institutes of Health)

Åhlén

Åke Wiberg

Magnus Bergwall

Tore Nilsson

Fredrik och Ingrid Thuring

Crafoord Stiftelsen

Albert Påhlssons stifltelse

Lars Hierta Memorial

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Socialstyrelsen

Skånes Universitetssjukhus Malmö (MAS-fonder)

the European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD)