Ihmiset

Tutustu tutkijoihimme

Heikki Pihlajamäki on Helsingin yliopiston vertailevan oikeushistorian professori, ja syyskuusta 2021 alkaen akatemiaprofessori Comparing Early Modern Colonial Laws -projektissa (viisivuotiskausi). Siirtomaaimperiumien oikeushistorian lisäksi hänen kiinnostuksenkohteisiin kuuluvat muun muassa kauppaoikeuden ja prosessioikeuden historia. 

Airton Ribeiro da Silva Jr. toimii tutkijatohtorina projektissa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät etenkin siirtomaiden oikeushistoriaan, kirjahistoriaan, oikeuskirjallisuuden leviämisen historiaan sekä kansainvälisen oikeuden historiaan. CoCoLaw-projektissa hän tutkii etenkin maailmanlaajuista oikeuskirjallisuuden leviämistä Espanjan ja Portugalin siirtomaaimperiumeissa sekä tämän kirjallisuuden soveltamista paikallistasolla. Hän on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Firenzen yliopistosta vuonna 2018 ja oikeustieteen maisteriksi Federal de Santa Catarina -yliopistosta Brasiliasta (2015).

Henri Hannula (FT, FM, Helsingin yliopisto) toimii tutkijatohtorina projektissa. Hänen kiinnostuksenkohteensa liittyvät etenkin Alankomaiden kauppaimperium oikeus- ja taloushistoriaan. Hän keskittyy projektissa erityisesti oikeusistuinten toimintaan strategisesti tärkeillä merentakaisilla alueilla sekä oikeudelliseen sovitteluun niin paikallistasolla kuin Alankomaiden kauppakomppanioiden ja muiden meri-imperiumien välillä. Hänen keväällä 2023 valmistunut väitöskirjansa käsittelee Alankomaiden talous- ja diplomaattisuhteita Ruotsiin ja Tanskaan 1600-luvun lopulla. 

Nathaly Mancilla-Órdenes toimii tutkijatohtorina projektissa. Hän keskittyy tutkimusprojektissaan "The relevance of ‘Policey’ law to the emergence of the modern legal system: the 

comparative case of the Portuguese colonial administrations of Goa, Macau and Diamond District" siirtomaakauden instituutioiden rooliin oikeuden modernisaatiossa ja globalisoitumisessa. Projektissaan hän keskittyy etenkin oikeudelliseen muutokseen, erityisesti politea-säädösten soveltamiseen Portugalille taloudellisesti keskeisillä alueilla Goalla, Macaulla ja Minas Geraisissa.Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi sekä tohtoriksi Brasilian yliopistosta (2016, 2022). Hän on ollut vierailevana tutkijana Wienissä yliopiston (Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte).

 

Gustavo Zatelli Correa – toimii projektisuunnittelijana CoCoLaw:ssa. Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Rio de Janeiron yliopistosta ja oikeustieteen tohtoriksi Brasilian yliopistosta. Projektisuunnittelijan tehtävän lisäksi hän tekee myös tutkimusta, erityisen mielenkiinnonkohteinaan Britannian ja Portugalin oikeushistoria.