Norjan CROSSCUT-edustajan haastattelu

Dina Dalakeer

Dina Dalakeer työskentelee Norjan The Norwegian Directorate for Education and Training -virastossa. Hän kuvailee oppiainerajat ylittävän opetuksen kytkeytyvän Norjassa vuoden 2006 koulutusuudistukseen nimeltä Tiedon edistäminen (knowledge promotion). Yksi keskeisistä muutoksista silloin oli vapaus organisoida opetusta. Se antoi kouluille mahdollisuuksia valita menetelmiä ja toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta. Samaa vapauden ajatusta pidetään yllä nyt kun Norjassa tehdään oppiaineiden ja kompetenssien uudistamistyötä yhteiskunnan uusiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Uusissa opetussuunnitelmien perusteissa nostetaan esiin kolme monialaista teemaa:

  • Kestävä kehitys
  • Kansalaisuus ja demokratia
  • Kansanterveys ja hyvinvointi

Näiden monialaisten teemojen kautta oppiainerajat ylittävään opetukseen tullaan keskittymään entistä enemmän. Niiden sisällyttämiseksi oppiaineisiin ei ole kuitenkaan välttämätöntä toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta. Oppiaineisiin liittyvässä uudistuksessa keskiössä on syvällinen oppiminen. Se tarkoittaa, että opiskelijoiden tulisi vaiheittain kehittää eri oppisisältöihin liittyvää tietämystään ja kestävää ymmärrystään. Oppiainerajat ylittävä opettaminen tulee olemaan siihen hyvä väline, Dalakeer toteaa.

Vuonna 2016 tehdyssä CROSSCUT-selvityksessä keskeiseksi esteeksi toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta havaittiin Norjassa ajan puute. Rehtoreiden tulee antaa opettajille tukea oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen ja antaa aikaa suunnitteluun ja koordinointiin. Dalakeerin mukaan koulun kulttuuri on tärkeä. Monen opettajan mielestä oppiainerajat ylittävä opetus on luontevaa ja he ovat tehneet sitä jo pitkään, mutta on tärkeää, että opettajat saavat siihen tukea hyvästä järjestelmästä/järjestelmätasolta.

Dalaaker pitää tärkeänä, että oppiainerajat ylittävän opetuksen hyödyt ymmärretään. Tänä päivänä fokus on hänen mukaansa liiaksi testaamisessa ja kokeissa. Oppiainerajat ylittävän opetuksen suurin hyöty on saada opiskelijat ymmärtämään eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Se johtaa syvällisempään oppimiseen ja vähemmän sirpaleiseen koulupäivään. Lisäksi opettamisesta tulee hauskempaa hauskempaa, kun opettajat voivat tehdä yhteistyötä ja oppia toisiltaan.

Erot koulujen välillä siinä, miten ne priorisoivat ja toteuttavat oppiainerajat ylittävää opetusta yllätti Dalakeerin CROSSCUT-hankkeen aikana. Hankkeeseen osallistuminen on opettanut, että vaikka meillä on erilaiset koulujärjestelmät eri EU-maissa, meillä on silti samanlaisia esteitä ja toisaalta mahdollistajia oppiainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen, Dalakeer tiivistää.

Lisätietoa:

Dina Dalaaker

Senior advisor, The Norwegian Directorate for Education and Training