KUTSU OPPIMINEN JA STRESSIN HALLINTA -WEBINAARIIN

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan Spotlighters-hankkeen järjestämään Oppiminen ja stressin hallinta -webinaariin.

Kahdesta tunnin mittaisesta webinaarista koostuvan kokonaisuuden tavoitteena on miettiä yhdessä keinoja, joilla opettajat ja oppilaat voivat oppia tunnistamaan vireystilaan ja kuormitukseen liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja rakentamaan yhdessä kokeillen ja pohtien keinoja, joilla luokassa ja kouluympäristössä voidaan vaikuttaa kuormituksen kokemukseen, opetella stressin säätelyä ja vähentää stressin haitallisia vaikutuksia oppimiseen. Osallistujilla on mahdollisuus myös saada lisää tietoa aivotutkimuksen tuomista näkökulmista stressinhallintataitojen harjoitteluun.

Spotlighters on EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on jakaa tietoa stressin vaikutuksista opettajille, oppilaille ja opiskelijoille sekä tukea heidän valmiuksiaan stressiin liittyvien mahdollisten ongelmien vähentämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opettajille ja oppijoille suunnattuja työkaluja uupumuksen vähentämiseen ja stressinhallintaan. Hankkeessa on mukana osallistujia Espanjasta, Tanskasta, Portugalista, Kreikasta ja Suomesta, josta hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen verkkosivuilta löydät lisätietoa projektista.

Webinaarien vetäjänä toimivat professori Minna Huotilainen ja Vilhelmiina Harju Helsingin yliopistosta sekä Eveliina Holmgren Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Webinaarien ajankohta:

  • tiistai 10.11.2020 klo 14–15
  • maanantai 23.11.2020 klo 15–16

Webinaarit järjestetään Zoom-kokousalustaa käyttäen.

Osallistu täyttämällä ilmoittautumislomake. Voit tulla mukaan joko toiseen tai molempiin webinaareista - olisi mukavaa, jos pääsisit osallistumaan molempiin! Osallistujille lähetetään pieni muistaminen kiitokseksi.

Ilmoittaudu webinaareihin 3.11.2020 mennessä.
Kysy lisää webinaareista ja hankkeesta: eveliina.holmgren@metropolia.fi, vilhelmiina.harju@helsinki.fi